Stafbureau ECSO
010 280 63 30

Algemene vragen
info@ecso.nl

Vragen van bestuurlijke aard kunt u terecht bij de manager: m.dekkers@ecso.nl

EINDE ECSO PER 1-8-2014

Let op: ECSO stopt per 1 augustus 2014.
Per 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs in. Tot uiterlijk 1 augustus 2014 worden indicaties voor cluster 3 en 4 afgegeven door de Commissie voor de Indicatiestelling (CVI) van ECSO. Vanaf 1 augustus 2014 zal een aanvraag voor toelating tot het (V)SO van cluster 3 en 4 en daarmee het al dan niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in behandeling worden genomen door het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Ga naar uw nieuwe samenwerkingsverband voor vragen. U kunt hierover informatie vinden op www.passendonderwijs.nl. De huidige school weet bij welk samenwerkingsverband zij zijn aangesloten.

Ga verder naar de website van ECSO >>

Extra informatie over de werkwijze van ECSO tot 1 augustus 2014

Tot 10 april 2014
Tot 10 april 2014 kunnen aanvragen op de reguliere wijze verlopen. Bij aanlevering tot deze datum kan ECSO garant staan (mits het dossier compleet is) voor de volledige afhandeling van een CvI beschikking, dat wil zeggen, tot en met een besluit door de CvI. Deze datum is het gevolg van de (wettelijk vastgestelde) termijnen waarin de CvI een dossier mag afhandelen: maximaal twee maal acht weken.

Van 10 april tot 1 augustus 2014
Tussen 10 april en 1 augustus kunnen aanvragen op de reguliere wijze verlopen, in het proces verandert niets. De CvI neemt aanvragen in behandeling tot 1 augustus 2014. Wat wel wijzigt is dat er in deze periode geen garantie kan worden gegeven dat er voor deze dossiers een besluit kan worden afgegeven door de CvI van ECSO vóór 1 augustus 2014.

Na 1 augustus 2014
ECSO bestaat niet meer. Vanaf 1 augustus 2014 zal een aanvraag voor toelating tot het (V)SO van cluster 3 en 4 en daarmee het al dan niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in behandeling worden genomen door het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs. 

Onvolledige dossiers
Dossiers die nog in behandeling zijn op 1 augustus 2014 bij ECSO worden retour gestuurd naar de aanvrager (de ouder). Het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs waarbij de school van uw kind is aangesloten, wordt hiervan op de hoogte gesteld.

NIEUWS
Bijlage omtrent geldigheid van de beschikkingen I.v.m. het invoeren van de wet Passend Onderwijs verandert de onderwijswetgeving per 1 augustus 2014. Dit heeft gevolgen voor de geldigheidsduur van de...
Lees meer